PROCÉS PARTICIPATIU "Tu decideixes a Font-rubí"

2021-10-04 09:00:00

L’Ajuntament de Font-rubí posarà en marxa en les properes setmanes un procés parti­cipatiu on els font-rubinencs i les font-ru­binenques podran escollir quina de les tres propostes que es presenten volen que es faci al municipi.

Del 4 a l'11 d'octubre es podrà votar de forma presencial a l’ajuntament o telemàticament mitjançant un formulari únic que trobareu a la pàgina Web de l'Ajuntament de Font-rubí: www.font-rubi.cat .

Els resultats de les votacions es faran públi­ques a partir del 15 d'octubre i s’iniciarà el procediment de licitació del projecte gua­nyador.

BASES PER LA PARTICIPACIÓ:

QUÈ DECIDIM? Estem decidint el destí de 20.000 € del capítol d’inversions del pressupost municipal.

QUI POT VOTAR? Poden votar totes les persones que hagin complert els 16 anys abans del 3 d’octubre de 2021 i que estiguin empadronats al municipi abans d’aquesta data.

QUI HA FET LES PROPOSTES QUE ARA VOTEM? En aquest primer procés participatiu, les propostes han estat presentades per l’Ajuntament de Font-rubí i consensuades per la Comissió de Participació.

QUÈ NECESSITO PER VOTAR? Només necessites introduir el DNI (8 dígits + lletra sense espais ni guions) o, en el cas de no tenir-ne, la targeta de residència (X, Y o Z +7 dígits + lletra sense espais ni guions) o el passaport ( si no teniu DNI o NIE caldrà posar el número de passaport tal i com es va entrar en el registre d'empadronament de l'Ajuntament). També haureu d'indicar la vostra data de naixement, els cognoms i nom i la vostra adreça.

QUAN PUC VOTAR? El període per votar començarà el dilluns 4 d’octubre a les 9.00 hores i finalitza l’11 d’octubre a les 14.00 hores (ambdós inclosos).

COM PUC VOTAR? Podeu votar a través del portal web de l’ajuntament de Font-rubí www.font-rubi.cat mitjançant qualsevol dispositiu electrònic (mòbil, tauleta, ordinador, etc.) amb connexió a Internet. Si voleu també podeu sol·licitar l’ajut del personal de l’OAC de l’Ajuntament per omplir el formulari. Els responsables municipals us ajudaran a votar si els hi demaneu.
També s’estableix que en el mateix període de votacions i en horari d’oficines (de 9 h. a 14 h. i els dimarts també de 16 h. a 20 h.) per poder fer la votació presencial en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (O.A.C.).
Igualment si teniu qualsevol dubte o incidència us podeu desplaçar a les dependències municipals, o be trucar al tel. 93 897 92 12.

QUANTES PROPOSTES PUC VOTAR? De les 3 propostes, heu d’escollir solament 1.

PUC VOTAR MÉS D'UNA VEGADA? No, si voleu votar dues vegades a través d’Internet el sistema no us deixarà.IMPORTANT: Suplantar la identitat d'altri a l'hora d'emetre un vot és considerarà com a vot nul.

LES MEVES DADES SÓN CONFIDENCIALS? Sí. Tant el vot com les dades del padró són confidencials. Només s’utilitzarà el número de document d’identitat i la data de naixement per comprovar l’empadronament.

Imatges i vídeos

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: '07-04-2022 15:35