Consultori

Dilluns, dimecres i divendres de 8.00 a 14 h. Dimarts alterns (metgessa de família).

 

Cal demanar cita a:

Tel. de programació de visites: 93 326 89 01. De 8.00 a 22.00 h.

Web: https://ecap.ics.gencat.cat/visitesiserveis/programacio_visites/visites.aspx

 

Per visites urgents:

ABS Penedès Rural: Tel. 93 887 92 54. De dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 h.

CAP Els Monjos: Tel. 93 818 67 48. De dilluns a divendres de 15.00 a 20.00 h.

 

Urgències:

Tel. 061: 20.00 a 8.00 h -horari nocturn- / 24 h dissabtes i festius.

Tel. 112: emergència vital.