Calendari fiscal Font-rubí 2020

2020-04-29 00:00:00

L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona ha ampliat els terminis per a pagaments tributaris. Els nous terminis són els que apareixen en la següent taula:

 

* En el cas de l' Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) – No domiciliat, l’Organisme de Gestió Tributària va enviar a la ciutadania un document que indica que el termini màxim per realitzar el pagament de l’IVTM és el 4 de maig. Tanmateix, el mateix document serveix per efectuar el pagament fins al 2 de juny.

 

Si disposeu d’un document amb el termini de pagament vençut:

 

Si es tracta d’un rebut de cobrament periòdic, atès que el seu termini de pagament ha estat ampliat, podeu efectuar el pagament amb el mateix rebut:

  • en els caixers automàtics habilitats a l’efecte
  • a l'adreça orgt.cat/pagartributs
  • o bé per telèfon, trucant al número 932 029 802.

Si es tracta d’una liquidació d’ingrés directe, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat, podeu:

  • descarregar-vos un nou document de pagament a orgt.cat/pagartributs, des d’on també podreu efectuar el pagament.
  • o bé efectuar el pagament per telèfon, trucant al número 932 029 802.

Si es tracta de la notificació de la provisió de constrenyiment, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat, podeu:

  • descarregar-vos un nou document de pagament a orgt.cat/pagartributs, des d’on també podreu efectuar el pagament
  • o bé efectuar el pagament per telèfon, trucant al número 932 029 802.

 

Ajornament, suspensió i retorn d'altres quotes municipals:

 

Rebut de l'aigua del 4t trimestre de 2019: s'ajorna el cobrament fins al 2 de juny.

Quotes de la Llar d'Infants Els Pinells:

  • Queden suspeses les quotes de la Llar d'infants.
  • Es retornaran els dies no consumits de les quotes de menjador.

Cursos organitzats per l'Ajuntament (aeròbic/steps, gimnàstica per a la gent gran, zumba, ioga, pilates, patchwork, etc.): es retornarà la part de la quota proporcional a les classes no realitzades.

Imatges i vídeos

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: '20-08-2020 08:55