Canvi de domicili del permís de circulació i/o permís de conducció


La DGT ha incorporat  2 modalitats més per comunicar el canvi de domicili del vehicle:

  • Per via telefònica mitjançant el 060. D’acord amb la informació facilitada per la Prefectura Provincial de Trànsit i pel propi servei del 060, cal tenir en compte el següent:  
  1. Qui pot sol·licitar el canvi de domicili per aquesta via? Únicament els titulars de vehicles que siguin persones físiques, excepte en el cas de vehicles procedents de Ceuta, Melilla o Canàries (en aquest cas s’ha de realitzar el tràmit de forma presencial davant la PPT) o en el supòsit de COTITULARITAT  del vehicle (en aquest s’ha de sol·licitar presencialment davant la PPT o davant l’ORGT).
  2. Quan es pot sol·licitar el canvi de domicili per telèfon? Quan hagi transcorregut un mes des de la data d’empadronament en el nou domicili (el servei del 060 comprovarà el nou domicili a través de l’INE).
  3. El titular rebrà algun tipus de confirmació d’haver realitzat el tràmit? Sí. Prèvia comprovació de totes les dades que facilita el titular, la DGT anota el canvi de domicili i desprès envia la confirmació per correu electrònic en el que adjunta un document pdf on figura la nova adreça.
  4. També es pot sol·licitar el canvi de domicili per al permís de conducció? En principi aquest servei està previst per tramitar el canvi de domicili dels vehicles, tot i que, segons ens informen des de la DGT, s’està treballant en una prova pilot per tal que també es pugui sol·licitar el canvi de domicili del permís de conduir.

Així doncs, les modalitats existents actualment per sol·licitar el canvi de domicili del permís de circulació son les següents:

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09-04-2019 14:45