Inscripcions a activitats i tallers


Inscripcions a activitats i tallers

Des de l’Ajuntament s'han organitzat un seguit d'activitats i tallers que es realitzen cada any.

Les inscripcions s’obriran a partir del 5 de setembre i es podran realitzar a través del web www.font-rubi.cat o de forma presencial a l’Ajuntament de Font-rubí.

PAGAMENT DE LA QUOTA:
El pagament de la quota es farà en dos rebuts. El 50% a l’inici del curs i el 50% restant el mes de desembre de 2022.

FORMA DE PAGAMENT:
Es podrà optar per la domiciliació bancària o també mitjançant targeta de crèdit o dèbit a les oficines de l’Ajuntament.

NOTA:
La realització de tots els cursos i activitats resta condicionada a la cobertura de places, en un mínim i màxim de participació que es pugui establir en cada curs i que faci viable econòmicament la seva organització.

BONIFICACIONS:

Gaudiran d’una bonificació del 50 % les persones empadronades a Font-rubí majors de 65 anys i qualsevol dels cursos programats i gestionats per l’Ajuntament de Font-rubí. 
Amb l’objectiu d’incentivarque els veïns i les veïnes empadronades a Font-rubí s’inscriguin a més d’una activitat, gaudiran d’una bonificació del 10% al preu del segon curs; i si s’apunta a tres o més cursos s’aplicarà una bonificació del 20% al preu del tercer curs i següents. Aquestes bonificacions no són compatibles amb la bonificació establerta per als majors de 65 anys empadronats a Font-rubí.

Amb la col·laboració de

Enllaços

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-11-2022 10:04