Deixalleria municipal

Carrer Num 102, 38
08735  Vilobí del Penedès 

fontrubi@font-rubi.cat

Dimarts de 10 a 13 h Divendres de 16 a 19 h Dissabte de 10 a 13:30 i de 15:30 a 18 h

La deixalleria municipal és a Vilobí del Penedès, al polígon d'aquesta població.

Horari

 • Dimarts de 10 a 13 h
 • Divendres de 16 a 19 h
 • Dissabte de 10 a 13:30 i de 15:30 a 18 h

Documentació

A l’entrada de la deixalleria us haureu d’identificar com a veïns de Font-rubí tant els empadronats com els de segona residència; ensenyant el DNI, el carnet de veïnatge, algun rebut o algun altre document que hi consteu com a veïns de Font-rubí. A l’entrada us demanaran el nom i el domicili.

Què podem dur a la deixalleria?

Els usuaris poden dipositar, de forma selectiva, diferents tipus de residus municipals per als quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer. Complementàriament, els usuaris també poden trobar a la deixalleria els contenidors de paper i cartró, vidre i envasos lleugers.

Així doncs, a la deixalleria es poden dur:

 • Residus municipals especials:
  • Fluorescents i làmpades de vapor de mercuri
  • Bateries
  • Dissolvents
  • Pintures i vernissos
  • Piles
  • Electrodomèstics que continguin substàncies perilloses
  • Olis minerals usats
 • Residus municipals ordinaris:
  • Paper i cartró
  • Vidre
  • Envasos lleugers
  • Plàstics
  • Ferralla i metalls
  • Tèxtils
  • Olis vegetals usats
  • Ampolles de cava senceres
 • Residus municipals voluminosos:
  • Mobles i altres
  • Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses
  • Ferralla electrònica (ordinadors, petits electrodomèstics, aparells electrònics...)
 • Altres residus municipals:
  • Fustes
  • Restes de poda o jardineria

Materials no acceptats:

 • Pneumàtics
 • Runes i restes de la construcció d'obres menors
 • Materials barrejats
 • Matèria orgànica (excepte restes de pa sec)
 • Residus industrials en grans quantitats o provinents del procés productiu, que han de ser gestionats a través de gestors privats autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya
 • Materials explosius
 • Residus radioactius
 • Residus sanitaris
 • Fibrociment amb amiant

Imatges i vídeos

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-02-2020 17:41