Activitats de la gent gran: Sortida al teatre "Mago Pop"


SORTIDA AL TEATRE: MAGO POP “NADA ÉS IMPOSIBLE”

Teatre a les 17 h; hora de sortida a confirmar.
45€: Empadronats o jubilats majors de 60 anys
50€: No empadronats o menors de 60 anys (en concepte d’autocar)

Prioritat a les persones majors de 60 anys i/o jubilades empadronades al municipi.

Inscripcions fins al 18 d’octubre de 2022 a les oficines de l’Ajuntament.

Organitzat per l'Associació de gent gran de Font-rubí