Ball amb el grup "Sol de Nit"


Balls setmanals organitzats per la "Societat del Ball de Font-rubí".