Jutjat de Pau

Plaça de l'Ajuntament, 1
08736 Font-rubí 

938979212

fontrubi@font-rubi.cat

Dimarts matí. Demanar hora

Ajuntament

El Jutjat de Pau de Font-rubí està situat a l'Ajuntament, a la 1ª planta.

Competències:

Tenen competència en l'àmbit civil, dels assumptes de quantia inferior als 90€, excepte els supòsits inclosos a l'article 250.1 de la Llei d'enjudiciament civil que, per raó de la matèria, corresponen als jutjats de primera instància i instrucció. Aquest article fa referència a les demandes que es derivin dels contractes d'arrendament de finques rústiques o urbanes.

En l'àmbit penal, coneixen de les faltes contra les persones, d'algunes contra el patrimoni i contra els interessos generals. Per exemple, els jutges de pau coneixen de les amenaces lleus, del deslluïment de béns immobles de domini públic o de la pertorbació lleu de l'ordre públic. Per llei també tenen atribuïdes competències en matèria de registre civil.

Administració de Justícia de Catalunya

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-02-2020 17:41