Deixalleria

Servei que s'encarrega de la recepció selectiva de productes per a la reutilització i de residus municipals per a tractaments posteriors.

La deixalleria municipal és a Vilobí del Penedès, al polígon d'aquesta població:

Horari: Dimarts de 10 a 13 h Divendres de 16 a 19 h Dissabte de 10 a 13:30 i de 15:30 a 18 h

Documentació: A l’entrada de la deixalleria us haureu d’identificar com a veïns de Font-rubí tant els empadronats com els de segona residència; ensenyant el DNI, el carnet de veïnatge, algun rebut o algun altre document que hi consteu com a veïns de Font-rubí. A l’entrada us demanaran el nom i el domicili.

Què podem dur a la deixalleria? Els usuaris poden dipositar, de forma selectiva, diferents tipus de residus municipals per als quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer. Complementàriament, els usuaris també poden trobar a la deixalleria els contenidors de paper i cartró, vidre i envasos lleugers.

Així doncs, a la deixalleria es poden dur:

Residus municipals especials: Fluorescents i làmpades de vapor de mercuri, bateries, dissolvents, pintures i vernissos, piles, electrodomèstics que continguin substàncies perilloses, olis minerals usats.

Residus municipals ordinaris: Paper i cartró, vidre, envasos lleugers, plàstics, ferralla i metalls, tèxtils, olis vegetals usats, ampolles de cava senceres.

Residus municipals voluminosos: Mobles i altres electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses, ferralla electrònica (ordinadors, petits electrodomèstics, aparells electrònics...), altres residus municipals (Fustes, restes de poda o jardineria). 

Materials no acceptats: Pneumàtics, runes i restes de la construcció d'obres menors, materials barrejats, matèria orgànica (excepte restes de pa sec), residus industrials en grans quantitats o provinents del procés productiu, que han de ser gestionats a través de gestors privats autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya, materials explosius, residus radioactius, residus sanitaris, fibrociment amb amiant.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-02-2020 17:54