172

Casament civil

La celebració del matrimoni és l’acte del casament, pel qual dues persones contrauen matrimoni civil davant de l’autoritat competent.

L’autoritat competent a l’ajuntament de Font-rubí és l’alcalde, que al mateix temps pot delegar aquesta funció en els regidors o regidora.

Qui el pot demanar?
Qualsevol persona
Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any

Quan es dóna resposta?
El període màxim és de tres mesos amb caràcter general
Cost
La utilització de la Sala d'Actes de l'Ajuntament per a celebrar-hi matrimonis és de 220 euros . Hi ha una bonificació del 50 % si el sol·licitant està empadronat a Font-rubí.
Documentació necessària?
Descripció documentació
1. - Els dos sol·licitants hauran d'aportar: Fotocòpia del D.N.I. Certificat literal de naixement Certificat d'empadronament dels 2 últims anys (Ajuntament) 2.- Si algun dels contraents és estranger: Fotocòpia del passaport o tarja de residència Certificat de naixement legalitzat i traduït Certificat de residència dels 2 últims anys (Ajuntament o Consulat) Certificat de l'estat civil (Consulat) A més dels anteriors punts, si concorren alguna de les següents circumstàncies serà necessari l'aportació de la següent documentació: Si algun d'ells és divorciat: Certificat literal de matrimoni amb el divorci inscrit (Registre Civil) Si algun d'ells és vidu: Certificat literal de matrimoni Certificat literal de defunció En tots els cassos també caldrà: S'hauran de personar 2 testimonis amb el D.N.I. que coneguin personalment els contraents i que els consti el seu estat civil i que hauran de signar una acta testifical.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Cal que la tramitació es faci des del Registre Civil o Jutjat del municipi on estiguin empadronats els sol·licitants, encara que el casament es celebrés en un altre municipi o bé, si és el cas, on estigui empadronat un dels sol·licitants i allà es desitgi celebrar la cerimònia civil.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 03-11-2020 12:18