Associació GENS


08736 Font-rubí 

690 25 95 71

info@associaciogens.org

L'Associació GENS - Grup d'Experimentació en Naturisme i Sostenibilitat promou iniciatives rurals sostenibles, obertes i orientades a l'excel·lència amb vocació comunitària i participativa per donar resposta a les necessitats dels associats i de la resta de la societat davant dels reptes socials, econòmics i ambientals.

Foto d'Albert Ripoll ?? Reproducció d'una cabana de carboner.

La seva visió:

 • Fer accessibles models de vida crítics, lliures, saludables i comunitaris a través de l'exemplaritat, la formació i la divulgació amb una orientació intergeneracional.
 • Actuar en col·laboració amb administracions, entitats i persones a favor d'una transició  socioeconòmica sostenible.
 • Col·laborar amb persones en situació de vulnerabilitat vetllant per la seva integració i fomentant el seu compromís amb la societat.
 • Consolidar una comunitat il·lusionada, formada, participativa, compromesa, tolerant, inclusiva i responsable al voltant de l'entitat.
 • Enriquir el cos de coneixements en l'àmbit de la ruralitat i el coneixement del medi natural i divulgar-lo.
 • Esdevenir una entitat de referència a nivell nacional en l'àmbit de la construcció d'iniciatives integrals sostenibles a l'entorn rural.

Les seves finalitats:

 • Promoure el canvi cap a models relacionals que integrin la cura i el respecte per la salut i la vida.
 • Promoure l'establiment de comunitats d'experimentació en models organitzatius i econòmics sostenibles, solidaris i respectuosos.
 • Promoure el desenvolupament humà integral.
 • Promoure la conservació i restauració de l'entorn natural i humà.

Les seves activitats:

 • Formació i divulgació.
 • Voluntariat ambiental.
 • Experimentació en l'àmbit del desenvolupament sostenible.
 • Custòdia del Territori.
 • Acompanyament de persones en situació de vulnerabilitat.
 • Promoció econòmica i desenvolupament local.
 • La reflexió i fiscalització polítiques i l'elaboració de propostes normatives i executives.

 

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-03-2023 11:50