BALL AMB EL GRUP "ORQUESTRA GALSSE"


Diumenge 22 de maig a les 19h

Pista Poliesportiva 

Ball amb el grup “Orquestra Glasse”

Organitza: Societat del Ball de Font-rubí

Temes relacionats